GROUP SHOW

Alvaro Seixas / Jhafis Quintero / Roberto Freitas at Casa dot ART, Belo Horizonte, 2016. Alvaro Seixas presents "Desenhos para Mr. 6",